Utstein Kloster, Solvår Berg

Bilde: Solvår Berg

En minnestund eller minnesamvær er der familie og venner samles over et måltid, og minnes den avdøde etter seremonien. Mange opplever denne samlingen som en fin avslutning på prosessen frem mot begravelsen, og fellesskapet gjør godt. Stange Begravelsesbyrå står for oppdekking, mat, servering, rydding og vasking, m.m. og sørger for at du får en fin minnestund uten ytterligere bekymringer. Kontakt oss så hjelper vi deg med å organisere en minnestund for familie og venner. Kontakt oss for hjelp med å organisere minnesamvær.

Stange:
Tingvold: Salongen maks 40 stk., Storsalen maks 200 stk.
Staur Gjestegård: Maks 130 stk.

Vallset:
Egerom: Salen maks 50 stk., Stuene maks 115 stk.
Folkets hus Åsbygda: Maks 185 stk.
Vallset samfundshus: Maks 250 stk.

Romedal:
Herredsvang: Veslesal maks 50 stk., Storsal maks 150 stk., Pub maks 20 stk.
Bryhni Søndre: Maks 100 stk.

Tangen:
Tangen menighetshus:  Anbefalt maks 80 stk.

Ottestad:
Meninghetssenter Kjonerud: Anbefalt maks 80 stk.

Hamar:
Brukshuset
Hamar Spiseri