Hva vi kan hjelpe deg med?

Våre tjenester omfatter det du trenger i forbindelse med et dødsfall og etterfølgende gravferd, herunder:

 • Henting ved dødsfall i hjem met eller i institusjon
 • Stell og nedlegging i kiste
 • Transport av kisten i inn og utland
 • Dødsannonse
 • Visning av avdøde med eventuell båreandakt
 • Planlegging og tilrettelegging av seremoni
 • Kontakt med gravlund/kirkegård/kirketjener/ kirkekontor
 • Sangark
 • Blomster og pynting i kirke, seremonirom og kapell
 • Organist og solist
 • Minnesamvær
 • Trekors el. annet ventetegn med navn, i påvente av gravmonument
 • Melding om dødsfallet til offentlige kontorer
 • Aktuell litteratur
 • Informasjon om sorggrupper og andre tilbud
 • Veiledning ved planlegging av egen gravferd
 • Gravsteiner
 • Gravlykter
 • Urner
 • Selvvannende blomsterkasser